April 2017 PGA Tour Schedule

The month of April takes PGA Tour members to Houston, San Antonio, New Orleans, Hilton Head and Augusta.